Bioresonans och Frekvensbehandling
 

Kontaktinfo

 

Samarbetspartners

Alla sanningar går igenom tre stadier.
Först blir de förlöjligade.
Sedan blir de våldsamt motarbetade.
Slutligen blir de accepterade som alldeles självklar
a

 Schopenhauer (1788-1860)  

Medicinsk termografi, värmefotografering
ett alternativ till mammografi